در برابر افرادی كه ما را خشمگين و عصبانی می كنند، چه عكس العملی بهتر است نشان دهيم؟

سوال: در برابر افرادی كه ما را خشمگين و عصبانی می كنند، چه عكس العملی بهتر است نشان دهيم؟

 

در برابر افرادی كه ما را خشمگين و عصبانی می كنند، چه عكس العملی بهتر است نشان دهيم؟

یکی از معلمین معنوی می گويد : هر موقع کسی با انجام کاری یا گفتن جمله ای باعث می شود که ایگوی خاصی از درون شما فعال و متجلی شود، از طرف مقابل تشکر کنید، حتی بروید و ببوسید طرف مقابل را به خاطر این کار يا حرفش…اگه شما را عصبانی و خشمگین کرده، از او تشکر کنید که باعث شده شما بتوانید یکی از ایگوهای موجود در روان و ناخودآگاه خود را ببینید.

انسانها در جامعه آينه يكديگرند و اگر چيزی می بينيد حتما علتی در درون خودمان از همان جنس وجود دارد كه میخواهد اينگونه به شما چيزی بگويد.

لازم نيست ناراحت شويد و يا عكس العمل فوری، ناگهانی و شرطی شده از خودتان نشان دهيد، لحظه ای تامل كنيد و شرايط موجود را بسنجيد، حتما مشكلی در اين ميان وجود دارد كه طرف مقابل اين حالت ايگويی را بروز داده و يا جمله ای نامناسب بر زبان رانده است، به شرايط فرد مقابل هم فكر كنيد، به ناراحتی هايش، مشكلاتش، قرض هايش و … همه اينها می توانند فرد مقابل را به آستانه تخيله حالت های ايگوی در جهان فيزيكی برسانند، لااقل شما همان كاری را كه او انجام می دهد و فكر می كنيد كار نامناسبی است، انجام ندهيد.

اگر می خواهيد در بهترين حالت ممكن در مقابل افراد جامعه عكس العمل نشان دهيد، به عكس العمل های روح های بزرگ در مقابل افراد جامعه شان دقت كنيد.

ببينيد آنها چه عكس العملی در برابر افراد جامعه داشتند، راه حل ساده و آسانی است كه ساير افراد جامعه را نادان و جاهل بناميم و خود را فردی با سطح آگاهی بالا اين يقينا از ايگوی غرور ما نشات می گيرد كه چنين عكس العملی در برابر انسانها نشان دهيم.

 

 

 

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0