قضاوت نکنیم، هر کسی رنج‌های خودش را دارد.

قضاوت نکنیم، هر کسی رنج‌های خودش را دارد.

آن مرد از وجود مار درون غار بیخبر است.

آن زن هم از وجود سنگ روی مرد بیخبر است.

زن با خودش فکر میکند که من در حال سقوط هستم، نمیتوانم بالا بروم چون مار دست مرا نیش زده، چرا مرد کمی بیشتر از قدرت خود استفاده نمیکند و مرا بالا نمیکشد؟!

مرد با خود فکر میکند که من درد زیادی را تحمل میکنم با این وجود با تمام توان دست زن را گرفته ام، چرا زن کمی تلاش نمیکند و خود را بالا نمیکشد؟!

🔮حقیقت این است که شما فشاری که بر روی دیگران است را نمی بینید، دیگران هم فشاری که بر روی شما هست را نمی بینند.

زندگی اینگونه است، سر کار، در خانواده، فامیل، دوستان و آشنایان، ما بهتر است سعی کنیم یکدیگر را بفهمیم و درک متقابل از هم داشته باشیم.

یاد بگیریم متفاوت از قبل فکر کنیم، شاید کمی عمیق تر، واضح تر و در تعامل بیشتر با دیگران.

اندکی فکر کردن و صبور بودن نتایج بزرگی را در پی خواهد داشت، با یکدیگر مهربان باشیم، هر کسی را که در اطراف خود می‌بینید، مشغول آموختن دروس زندگی مختص به خود است.

جهت تهیه دوره های آموزشی به بخش محصولات سایت مراجعه کنید.


از طریق آدرس های زیر تجربیات خود را با ما در میان بگذارید:

آدرس ایستاگرام و تلگرام سایت خودشناسی :

کانال های دانش معنوی و خودشناسی: 

           

کانال های خودشناسی و متافیزیک : 

             

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0