تفاوت مسیر افقی و عمودی زندگی انسان

تفاوت مسیر افقی و عمودی زندگی انسان

تفاوت مسیر افقی و عمودی زندگی انسان


 

در زندگی بشری همواره دو خط وجود دارد كه همه انسانها در درون اين دو قرار می گيرند؛خط افقی و خط عمودی

⬅️خط افقی مربوط به حالت عادی زندگی انسان بر روی اين سياره است،متولد می شود،بزرگ میشود،صاحب شغل و مقام می شود،ازدواج میكند،توليدمثل میکند،پير میشود و در نهايت میميرد،بدون اينكه راجع به هدف و مفهوم زندگی بينديشد كه برای چه آمده بود و هدف بزرگتری در زندگی می تواند وجود داشته باشد،مسير افقی روندگان بسياری دارد،معمولا چرخه زندگی و طبيعت نيز بيشتر بر روی مدار افقی پايدار است،مدار افقی،مدار ناآگاهی و غفلت است،جایی که انسان درگیر رنجی دائمی است بدون آنکه علت آن را بداند،مداری است كه در آن آگاهی نقشی چندانی ندارد،انسان در خط افقی،به صورت بالقوه و خام وجود دارد و به حالت بالفعل يا پختگی نمیرسد،معمولا عادت ها و فرهنگ و سنت ها در اين مدار پر رنگتر اند،هر انسان در روی كره زمين،هویت انسانی‌ای دارد(خویشِ کاذب)كه از بدو تولد شكل میگيرد و با مرگ خاتمه میيابد،هویت انسانی كه ارتباط تنگاتنگی با محيط اجتماعی‌اش دارد،در مسير افقی قرار دارد،مسير افقی مورد علاقه ايگوهاست،هر چيزی كه در مسير افقی قرار دارد،با مرگ از بين می رود و نابود شده و انرژی آن به جهان هستی بر‌میگردد،تا فرصتی دیگر برای آن فراهم شود

⬆️خط عمودی،متعلق به انسانهای طغيانگر است،شورشيانی كه بر عليه عادت ها قيام میكنند،خطی كه در آن روح بيدار ميشود و آگاهی و عشق تولدی دوباره را تجربه میكند،انسان بيداری را تجربه میكند،روندگان بسیار اندكی دارد،چرا كه مسير عمودی،مسير كار شديد درونی و خودسازی حقیقی است،مسيری است كه در آن انسان خام،پخته میشود،اعتنا به رخداد‌های بیرونی زندگی،با شور و اشتياق كار خودسازی را انجام داده و عشق را در درون بیدار می‌سازند،محصول خط عمودی،پيشرفت روحی و شکوفایی بیرونی است،آگاهی محصول خط عمودی است كه حتی بعد از مرگ نيز به كار خود ادامه خواهد داد،در حقیقت ما فقط می‌توانيم آن چيزی را كه به خط عمودی تعلق داشته باشد را بعد از مرگ با خود ببريم،هركسی كه خود را مشاهده میكند،ايگوها و نحوه كارشان را میبيند و آنها را به تدريج از بين میبرد،كسی كه انرژی درونی را به هدر نمیدهد تا آن را در درون برای خودسازی استفاده كند،کسی كه بر حالات منفی درونی و غريزی شناخت و تسلط پيدا می‌کند،کسي كه ارتباط مستمر با ربّ درونی خود دارد،بی شك در مسير عمودی و در مسير خودشناسی گام بر میدارد،خودشناسی راه ورود به خط عمودی است.


جهت تهیه دوره های آموزشی به بخش محصولات سایت مراجعه کنید.


از طریق آدرس های زیر تجربیات خود را با ما در میان بگذارید:

آدرس ایستاگرام و تلگرام سایت خودشناسی :

کانال های دانش معنوی و خودشناسی: 

           

کانال های خودشناسی و متافیزیک : 

             

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0