تست اضطراب

” تست اضطراب “

 

نگاهی به این آزمون ۵ دقیقه ای بیندازید و وضعیت درونی خود را ارزیابی کنید.

 

فهرست زیر شامل ۲۰ پرسش است،امتیاز درج شده در کنار هر پرسش را در جایی یادداشت کنید و در پایان تست، اعداد را جمع ببندید و نتایج تست را مطالعه کنید.

✅ به این پرسش ها پاسخ سریع دهید و به اولین برداشت خود اعتماد کنید:

 

 

تست خودشناسی - تست اضطراب افسردگی

۱ – آیا از اینکه دیگران شما را مسخره میکنند میترسید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا ( ۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۲ – درباره اینکه افکارتان طبیعی و نرمال هست یا نه فکر میکنید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا ( ۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

 

۳ – درباره اینکه دیگران شما را دوست دارند یا نه فکر میکنید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا ( ۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۴ – درباره آینده تان نگران هستید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا (۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۵ – فکر میکنید شغلی که دارید بیش از حد سخت و طاقت فرساست؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا ( ۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۶ – دوست دارید دیگران شما را مورد تشویق قرار دهند؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا ( ۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

 

۷ – فکر میکنید دیگران از شما بهترند؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا (۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۸ – از سخنرانی کردن در برابر دیگران می ترسید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا ( ۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

 

۹ – کارهایی را که به شما می سپرند اشتباه انجام میدهید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا ( ۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۱۰ – فکر میکنید که نمیتوانید با دیگران به خوبی صحبت کنید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا (۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۱۱ – فکر میکنید که به تایید بیشتری از سوی دیگران نیاز دارید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا ( ۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۱۲ – فکر میکنید که بیش از حد متواضع هستید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا ( ۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۱۳ -فکر میکنید که خیلی مغرور هستید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا (۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۱۴ – فکر میکنید که انتظار مردم از شما بیش از حد توانتان است؟

 • هرگز  (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا (۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۱۵ – فکر میکنید اعتماد به نفس کمی دارید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا ( ۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۱۶ – به سادگی شرمنده و خجالت زده میشوید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا (۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۱۷ – فکر میکنید که دیگران شما را درک نمی کنند؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا (۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۱۸ – فکر میکنید که اغلب اوقات احساس امنیت نمیکنید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا (۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۱۹ – دوست داشتید در ارتباط با دیگران اجتماعی تر و صمیمی تر بودید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا (۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

۲۰ – در مورد نحوه رفتار دیگران با خودتان فکر میکنید؟

 • هرگز (۵ امتیاز)

 • گاهی اوقات (۳ امتیاز)

 • معمولا (۱ امتیاز)

 • خیلی زیاد (۰ امتیاز)

 

پاسخ و تحیلیل و بررسی آزمون

 

 

امتیاز درج شده در کنار هر پرسش را در جایی یادداشت کنید و در پایان تست اعداد را جمع ببندید و نتایج تست را مطالعه کنید.

 

♦️ اگر امتیاز کمتر از ۳۳ باشد به این معنی است که درجه اعتماد به نفس شما ضعیف است و عدم اعتماد به نفس مشکل بزرگ شماست غالبا فکر اثراتی که روی دیگران می گذارید و طرز فکر آنان نسبت به خودتان ذهن شما را مشغول میکند. بدتان نمی اید که بتوانید با مشکلات زندگی با اعتماد به نفس بیشتر و غیر احساسی برخورئ نمایید،در این حال بهتر است با یک مشاور صحبت نمایید.

♦️ اگر امتیاز شما بین ۳۳ تا ۷۲ است درجه اعتماد به نفس شما متوسط است شما احتمالا از شک به خود رنج میبرید و در مورد اثراتی که روی افراد دیگر می گذارید و نسبت به طرز تفکر آنان در مورد خودتان نگران هستید، شما همچنین درباره وجود احساس حقارت در خودتان فکر میکنید. در این حال بهتر است با یک مشاور صحبت نمایید.

♦️ اگر امتیاز شما بالاتر از ۷۲ است به این معنی است که اعتماد به نفس شما خوب است و میتوانید به راحتی احساسات خودتان را ابراز کنید.

 

 • در صورت تمایل میتواند با مشاور سنجرانی مدرس سایت خودشناسی و مربی خودشناسی و معنویت درمانی مشاوره ی تلفنی رزرو نمایید. از طریق صفحه اینستاگرام: Pasho.az.jat یا skolony یا m.sanjarani

 

✅ سلب مسئولیت
این آزمون، یک آزمون علمی روانی نیست بلکه یک آزمایش خودارزیابی است و هیچ بازتابی به روی هوش و یا روان موجود شما ندارد و این آزمون ابزاری برای برآورد کلی از وضعیت احساسی شما می باشد.

 

 

از طریق آدرس های زیر تجربیات خود را با ما در میان بگذارید:

آدرس اینستاگرام و تلگرام سایت خودشناسی  :

کانال های دانش معنوی و خودشناسی: 

           

کانال های خودشناسی و متافیزیک : 

             

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0