دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش ۲)

در مـورد شـیوه ی پایـان دادن بـه تفکـرات منفـی و غیرقابـل کنتــرل، احســاس ناامیــدی و ســردرگمی میکنیــد.

 بــا مقــدار زیــادی اســترس، اضطــراب، تشــویش و حتــی افســردگی ناشــی از کلافه گــی کلنجــار میرویــد.

 میخواهیــد بــا پــول، چیزهــای مــادی، کار، موفقیــت یــا، پوچــی یــا غــم درونیتــان را از بیــن ببریــد.

 آنقــدر مشــغله داریــد، کلافه ایــد یــا اســترس داریــد کــه ارتباط تــان بــا خــود واقعیتــان را از دســت داده ایــد.

تمرینات ارائه شده در این دوره ی استثنایی را قدم به قدم انجام دهید تا معجزه ی حقیقی را تجربه کنید.

 

بیشتر انسانها درک روشنی از مفهوم تسلیم و پذیرش در زندگی ندارند،

اگر رنجی به سمتشان می آید به جای ریشه یابی کارمای آن رنج و درس گرفتن از آن، بلافاصله سد راه آن انرژی می شوند تا آن را از بین ببرند و طبیعتا موفق هم نمی شوند، شبیه به کسانی که شفای دائمی را تنها در داروخانه ها جستجو میکنند،

اگر در را بر روی زندگی ببندید از پنجره وارد می شود. در هر رنجی، درسی نهفته است، به عنوان مثال اگر درسی که در یک بیماری، یک اتفاق منفی در روزمره یا یک مشکل با یک شخص و … که نهفته است را نیاموزید، اطمینان داشته باشید که آن رنج مجددا باز خواهد گشت، شاید نه دقیقا به همان شکل قبل، اما باز خواهد گشت.

سرفصل های دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش ۲) :

 • ارتباط با مدرس، راهنمایی و پشتیبانی گام به گام

 • احساسات چیست؟

 • چگونه خود را در مدار احساسات متعالی قرار دهیم؟

 • ارتعاش چیست؟

 • موج ارتعاش احساسات چیست و اهمیت آن در جذب آرزوها چیست؟

 • چگونه خود را به امواج بالا ارتعاشات برسانیم؟

 • غالب احساسات متعالی چگونه شکل میگیرد؟

 • احساسات و نقش آن در جذب آرزوها

 • چگونه در مدار جذب آرزوها قرار بگیریم؟

 • پاکسازی ایگوها و نفسانیات

 • پاکسازی احساسات منفی و EFT . ای اف تی

 • درمان بیماریها از طریق پاکسازی احساسات منفی و EFT

 • نیرو و ارتعاش سیاه، نیروی شر و تاثیر گذاری منفی آن در تعاملات و اطرافیان

 • نیرو و ارتعاش سفید، نیروی خیر و تاثیر گذاری مثبت آن در تعاملات و اطرافیان

 • گنجینه انرژیکی و اهمیت آن در بالا بردن ارتعاش و انگیزه در جذب آرزوها


دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش 2)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش ۲)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش 2)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش ۲)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش 2)

🔮توجه🔮

دوره ی خودشناسی و پاکسازی آگاهی (بخش ۲) شامل ۴ ساعت آموزش تصویری توسط روانشناس ” سنجرانی ” مدرس دوره‌ها، مربی خودشناسی پیشرفته، دارای گواهینامه بین المللی نوبل از آلمان، برای شما آماده شده است تا با تمرینات روزانه و آموزش های ارائه شده قدم به قدم موفق شوید درون خود را از ناخالصی ها، افکار منفی، باورهای کهنه، بیماری ها، ایگوها و نفسانیات پاکسازی کرده و ذهن خود را مجددا به صورت آگاهانه بر روی زیبایی ها،موفقیت و یا هر هدفی برنامه ریزی کنید، همچنین شما می توانید مرحله به مرحله تغییرات درونی خود را از طریق اینستاگرام مخصوص دوره  (Lahoote_agahi_Vip) با مدرس در میان بگذارید و از دیگر آموزش های روزانه استفاده کنید و برای همیشه پرسش های خود را مطرح کنید و از شخص مدرس دوره ‌ها راهنمایی های لازم را دریافت کنید، پس از ارسال درخواست عضویت در صفحه اینستاگرام دوره، یک پیام دایرکت به صفحه ذکر شده به جهت پذیرش درخواست ارسال نمایید


از طریق آدرس های زیر تجربیات خود را با ما در میان بگذارید:

آدرس اینستاگرام و تلگرام سایت خودشناسی  :

 

کانال های دانش معنوی و خودشناسی: 

          

کانال های خودشناسی و متافیزیک : 

             

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0