دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش ۲)

در مـورد شـیوه ی پایـان دادن بـه تفکـرات منفـی و غیرقابـل کنتــرل، احســاس ناامیــدی و ســردرگمی میکنیــد.

 بــا مقــدار زیــادی اســترس، اضطــراب، تشــویش و حتــی افســردگی ناشــی از کلافه گــی کلنجــار میرویــد.

 میخواهیــد بــا پــول، چیزهــای مــادی، کار، موفقیــت یــا، پوچــی یــا غــم درونیتــان را از بیــن ببریــد.

 آنقــدر مشــغله داریــد، کلافه ایــد یــا اســترس داریــد کــه ارتباط تــان بــا خــود واقعیتــان را از دســت داده ایــد.

تمرینات ارائه شده در این دوره ی استثنایی را قدم به قدم انجام دهید تا معجزه ی حقیقی را تجربه کنید.

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش 2)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش ۲)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش 2)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش ۲)

دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش 2)

 

🔮توجه🔮

دوره ی خودشناسی و پاکسازی آگاهی (بخش ۲) شامل ۴ ساعت آموزش تصویری توسط روانشناس ” سنجرانی ” مدرس دوره‌ها، برای شما آماده شده است تا با تمرینات روزانه و آموزش های ارائه شده قدم به قدم موفق شوید درون خود را از ناخالصی ها، افکار منفی، باورهای کهنه، بیماری ها، ایگوها و نفسانیات پاکسازی کرده و ذهن خود را مجددا به صورت آگاهانه بر روی زیبایی ها،موفقیت و یا هر هدفی برنامه ریزی کنید، همچنین شما می توانید مرحله به مرحله تغییرات درونی خود را از طریق اینستاگرام مخصوص دوره (Lahoote_agahi_live) با مدرس در میان بگذارید و از دیگر آموزش های روزانه استفاده کنید و برای همیشه پرسش های خود را مطرح کنید و از شخص مدرس دوره ‌ها راهنمایی های لازم را دریافت کنید، پس از ارسال درخواست عضویت در صفحه اینستاگرام دوره، یک پیام دایرکت به صفحه ذکر شده به جهت پذیرش درخواست ارسال نمایید

 

سرفصل های دوره ی خودشناسی و پاکسازی کوانتومی (بخش ۲) :

 • ارتباط با مدرس، راهنمایی و پشتیبانی گام به گام

 • احساسات چیست؟

 • چگونه خود را در مدار احساسات متعالی قرار دهیم؟

 • ارتعاش چیست؟

 • موج ارتعاش احساسات چیست و اهمیت آن در جذب آرزوها چیست؟

 • چگونه خود را به امواج بالا ارتعاشات برسانیم؟

 • غالب احساسات متعالی چگونه شکل میگیرد؟

 • احساسات و نقش آن در جذب آرزوها

 • چگونه در مدار جذب آرزوها قرار بگیریم؟

 • پاکسازی ایگوها و نفسانیات

 • پاکسازی احساسات منفی و EFT . ای اف تی

 • درمان بیماریها از طریق پاکسازی احساسات منفی و EFT

 • نیرو و ارتعاش سیاه، نیروی شر و تاثیر گذاری منفی آن در تعاملات و اطرافیان

 • نیرو و ارتعاش سفید، نیروی خیر و تاثیر گذاری مثبت آن در تعاملات و اطرافیان

 • گنجینه انرژیکی و اهمیت آن در بالا بردن ارتعاش و انگیزه در جذب آرزوها

 

از طریق آدرس های زیر تجربیات خود را با ما در میان بگذارید:

آدرس ایستاگرام و تلگرام سایت خودشناسی  :

 

کانال های دانش معنوی و خودشناسی: 

          

کانال های خودشناسی و متافیزیک : 

             

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0